Välkommen, här kan du prata med oss

Vi ser till att dina frågor eller synpunkter hamnar hos rätt person.

Vi är idag fyra fjärrvärmeföretag som inom ramen för 2 MEND-IX arbetar för att bli ännu bättre på att bedriva ansvarsfull avfallshantering. Därför kan vår återkoppling ta lite tid ibland men vi arbetar skyndsamt. 

Tack för visat intresse!Kontaktformulär